Om oss

Vi på Fortified ID har en bakgrund som produktutvecklare för Nordic Edge, Intel/McAfee och PhenixID. Fortified ID utvecklar moderna produkter för stark autentisering och identitetshantering som är anpassade för den nya kravbilden som våra kunder idag ställs inför. Våra lösningar byggs med modern drift i åtanke, en lösning som levererar det som de som är ansvariga för IT-driften efterfrågar (Dev-ops). Det ska vara enkelt att hantera, automatisera, uppdatera och övervaka våra produkter oavsett storlek på implementation. Vi har länge agerat rådgivare för många stora svenska organisationer inom områdena stark autentisering, identitetshantering samt elektronisk underskrift.

IAM Specialister

Vi är experter på identitetshantering och hjälper er organisation att sätta upp en autentiseringslösning som fungerar för hela verksamheten, oavsett om användarna är anställda/konsulter eller medborgare/partners/återförsäljare. Med vår långa erfarenhet av att integrera med en lång rad av applikationer och system kan du fokusera på er kärnverksamhet istället för autentisering, auktorisation och access.

Definierar Digital Integritet

För en lyckad digitalisering krävs det att organisationer ska kunna lita på sina digitala identiteter. Vi har skapat produkter som klarar av moderna sätt att installeras och underhållas. Programvaran vi levererar är vad vi kallar dev-ops-friendly. Detta innebär att vi har skapat förutsättningar för tekniker som Container delivery, Scripting, Real-time monitoring, Secrets management, Rolling upgrade och Configuration as code.

Historien om Fortified ID

Vi som team har skapat programvaror som har hjälpt stora svenska myndigheter, regioner, kommuner och privata aktörer med digital tillit.

Myndigheter

Fortified ID hjälper myndigheter med stark autentisering för både anställda, konsulter och medborgare. Vi har lång erfarenhet av att integrera EFOS och Myndighets CA. Vi kan även samla alla e-tjänster under en central IdP och där erbjuda en mängd inloggningsmetoder som BankID, Freja eID m.m. Fortified ID kan även:
 • Utföra inloggning på LOA 4 (Level of Assurance)
 • Upprätta koppling mot alla interna datakällor för uppslag
 • API erbjuds för appar som inte kan hanteras via t.ex. SAML/OpenID Connect.
 • ID-mappning och ticket translation
 • Fortified ID IdP kan agera som olika logiska IdP'er för att få en logisk separation för olika scenarier.
Myndighets-PDF

Regioner

Vi har genom åren hjälpt de flesta av Sveriges regioner med stark autentisering. Samla alla e-tjänster under en central IdP med integration med olika varianter av SITHS, HSA-katalogen, medarbetaruppdrag och inloggning på delade enheter. Fortified ID är kan även erbjuda:
 • API för appar som inte kan hanteras via t.ex. SAML/OpenID Connect.
 • Hantera behovet av medarbetaruppdragsval
 • Erhålla funktionalitet som ID-mappning och “ticket translation”
 • Ansluta lokal IdP mot Ineras autentiseringstjänst
 • Ansluta lokal IdP mot Ineras IdP (enligt mönster med IdP Proxy)
Region-PDF

Kommuner

Fortified ID hjälper kommuner med stark autentisering för både anställda, konsulter och medborgare. Våra partners hjälper till med att sätta upp en central portal för alla e-tjänster under en central IDP och där erbjuda en mängd inloggningsmetoder som BankID, Freja eID m.m.
 • API erbjuds för appar som inte kan hanteras via t.ex. SAML/OpenID Connect.
 • ID-mappning och “ticket translation” för respektive tjänst
 • Fortified ID IdP kan agera som olika logiska IdP'er för att få en logisk separation för olika scenarios.
 • Hantera federationer som SITHS, Skolfederation och anslutning till DNP (Digitala Nationella Prov) med de olika val som krävs för personer.
Kommun-PDF

Privata Organisationer

Fortified ID hjälper din verksamhet att få kontroll över dina digitala identiteter. Vi kan hantera inloggning för interna användare så väl som konsulter, kunder, återförsäljare eller underleverantörer. Vanligt förekommande är att kunder vill förenkla access och onboarding av “mina sidor” tjänster där användarna historiskt sett ofta behövde återställa lösenordet varje gång de ska logga in.

MSSP

Fortified ID's lösningar är designade för att passa storskaliga implementationer och flera av designbesluten är gjorda för att underlätta för Managed Security Service Providers. Våra lösningar byggs med modern drift i åtanke och passar väl för våra partners som vill sälja stark autentisering som tjänst. Lösningen är enkelt att hantera, automatisera, uppdatera och övervaka och passar väl för många parallella implementationer.

Kontakta oss

Vi gillar dialog och diskussion kring bästa sätt att lösa IAM-relaterade utmaningar. Kontakta oss så lyssnar vi gärna på era problemställningar och delar med oss av våra tankar kring digitala identeter.

Genom att klicka på Skicka, godkänner du att Fortified ID AB lagrar din information för att bistå med innehållet i din förfrågan.

© 2022 FortifiedID AB – All Rights Reserved [email protected]