Stark autentisering & behörighetsstyrning

Med Integrity från Fortified ID skapar vi nya möjligheter för din organisation att hantera alla typer av inloggning, behörighetsstyrning samt single sign-on. Bra användarvänlighet skall innefatta både autentisering och auktorisation. Vår idé är att göra det säkert för din organisation samtidigt som det ska vara enkelt för användaren och den som administrerar.

Populära säkra metoder

Vi sticker ut hakan och säger att vi har den mest moderna och agila autentiseringslösningen på marknaden. Vår långa erfarenhet av integration ger våra kunder möjlighet att ha en produkt som löser alla autentiserings-scenarier. Vi integrerar med alla de vanliga applikationerna men också många av de nationella metoder som ofta kan vara unika för ett land eller union. Vår modulbaserade arkitektur ger oss möjligheten att smidigt kunna addera nya säkra metoder när de efterfrågas av våra kunder. Vilka sätt som presenteras för en slutanvänderare styr kunden utifrån kontext/grupptillhörighet/roll etc.

 • Logo
  BankID
 • Logo
  Freja eID Plus
 • Logo
  Freja OrgID
 • Logo
  EFOS
 • Logo
  Foreign eID
 • Logo
  Certifikat

Nya generationens sätt att leverera

Våra lösningar är baserad på en modulbaserad arkitektur vilket möjliggör för en rad fördelar för automation, övervakning och effektiv förvaltning. Dessa egenskaper vet vi är centrala förmågor både för driftsansvariga samt DevOps. Detta underlättar att ha kontroll över IT-miljöer och i förlängningen sina digitala identiteter med kostnadseffektivitet.

 • WEB
 • API
 • Radius
 • SAML
 • OIDC
 • ADFS
 • Custom
 • OATH
 • Strong authentication
 • Single Sign-On
 • Container
 • Automation
 • Monitoring
 • Rapid deployment
 • Configuration as code
 • SIEM ready

Single Sign-On

Förenkla inloggning för era användare med Single Sign-On (SSO) samtidigt som säker tillgång till applikationer och data bibehålls. Fortified ID har lång erfarenhet av integrering för applikationer och tjänster med en central lösning. Integrationer görs via SAML, OpenID Connect, Radius eller via vårt egna API. Lösningen möjliggör även för:

Övervakning och loggning

Övervakning

Fortified IDs lösningar är designade för att erbjuda realtidsövervakning av hur systemets resurser presterar. Detta kan gälla allt från individuella säkra metoder till kopplingar mot applikationer eller databaser. Realtidsövervakning gör att du får en bra översikt samt underlag för att ta bättre beslut. Läs mer om övervakning i vår tekniska dokumentation

Loggning

Integrity från Fortified ID levereras även med strukturerad loggning (CEF) anpassad att smidigt kunna föda ett SIEM system. Där kan all form av analys göras vare sig de gäller vem som gjorde vad och när eller som underlag för användning/fakturering.

Automation

Hotbilden förändras hela tiden vilket ställer nya typer av krav på en modern autentiseringslösning samtidigt som man vill ha en enkel och kostnadseffektiv administration. Med denna snabbt föränderliga verklighet behöver programvaror hållas uppdaterade med en helt annan frekvens än tidigare för att säkerställa tillförlitligheten. Med automatiserad installation och uppgradering kan systemet hållas uppdaterat med minimal nertid. Lösningen kan installeras lokalt, i molnet eller som hybridlösning. Möjligheten att enkelt flytta lösningen mellan test och produktionsmiljöer har gjorts extremt enkel. Läs mer om automation i vår tekniska dokumentation.

Applikationsportal

Integrity från FortifiedID levereras med en webbaserad applikationsportal som samlar alla applikationer som respektive användare har rättigheter att se. Vilka inloggingsmetoder som visas vid inloggning kan anpassas beroende vilken typ av användare som skall ha access. Portalens utseende kan smidigt anpassas till organisationens preferenser gällande färger, logotyp och språk. Lösningen är gjord för att köra på webb såväl som i mobila enheter.

Se film

API gateway

Fortified ID moderniserar IAM för organisationer genom att addera en API-gateway. Detta skapar förutsättningar för att stödja organisationer i flera scenarion. Integritys API gateway kan:

Sedan tidigare kan Integrity från Fortified ID lösa stark autentisering, single sign-on och en applikationsportal. Självklart anpassad för modern (DevOps) drift med option på containerleverans, övervakning och spårbarhet.

IdP Broker / Proxy

Antalet Identity Providers (IdP's) fortsätter att öka och det finns en stor variation på vad dessa kan realisera när det kommer till användningsfall. Fortified ID Integrity kan utöver att leverera en fullskalig IdP agera som en broker/proxy och därigenom leverera funktionalitet samt uppfylla krav som befintliga lösningar av olika anledningar inte klarar av. Har ni en IdP som inte kan anslutas mot en viss federation pga anslutningsregler? Fortified ID Integrity är kompatibel med många federationer som till exempel Sweden Connect, Skolfederation, SAMBI, SWAMID, eIDAS. Fortified ID erbjuder två alternativ:

MFA-app

Fortified ID erbjuder en mobil app för multifaktorautentisering. Appen kan generera engångskoder för en mängd välkända applikationer och tjänster. För att aktivering ska bli smidig och kostnadseffektiv så erbjuder vi även en aktiveringsportal. Aktiveringsportalen kan även användas för att aktivera hårdvarutokens och mjukvarutokens från andra leverantörer som t.ex Yubico, Feitian, RSA eller andra mobila appar som Google Authenticator, Microsoft Authenticator eller andra MFA appar som stödjer standarden OAuth.

Teknisk specifikation

Integrity är designad med arkitektur som använder moderna sätt för att installera och uppgradera produkten. Detta skapar även nya förutsättningar för övervakning och analys av hur systemets alla delar presterar. Läs mer i vår tekniska dokumentation. (Engelska)

Ladda ner PDF

Inloggningsmetoder

 • BankID
 • Freja eID Plus
 • Freja OrgID
 • eIDAS
 • EFOS
 • X.509 Certifikat
 • SAML Broker
 • Svenska pass
 • SITHS eID
 • SITHS
 • NetID
 • Sambi
 • Skolfederation
 • SWAMID
 • OTP
 • Telia eID
 • Passkey
 • Google
 • Azure
 • ADFS
 • Suomi.fi
 • FIN eID smart card
 • ID-porten
 • Common smart card

Standarder

 • SAML 2.0
 • Open ID Connect
 • ADFS
 • Eget API
 • OAUTH
 • FIDO2
 • Sambi
 • Sweden Connect

Funktioner

 • Container
 • Rullande uppgradering
 • HTTP/2
 • Delade sessioner
 • Övervakning
 • Rapid deployment
 • Asynkront
 • SIEM redo
 • Egen branding
 • Skräddarsytt UI
 • WCAG / Tillgänglighet
 • Konfiguration som kod
 • Redundans
 • HSM
 • Sweden Connect (LOA 4)

Installation

 • Docker
 • Windows
 • GCP
 • AWS
 • Linux
 • Azure

Integrationer

 • Google
 • ServiceNow
 • Citrix
 • AWS
 • Azure
 • Office 365
 • Skolfederation
 • Dropbox
 • VMware
 • Tieto Education
 • Exchange
 • Box
 • Remote desktop
 • Visma
 • Wordpress
 • Aweria
 • Cambio
 • Zoom
 • IST
 • Nginx
 • Oracle
 • TDialog
 • Sambi
 • Apache

Boosta er Microsoft Azure med Fortified ID

Själv-enrollment av hårdvaru- och mjukvarutokens

Kontakta oss

Vi gillar dialog och diskussion kring bästa sätt att lösa IAM-relaterade utmaningar. Kontakta oss så lyssnar vi gärna på era problemställningar och delar med oss av våra tankar kring digitala identeter.

Genom att klicka på Skicka, godkänner du att Fortified ID AB lagrar din information för att bistå med innehållet i din förfrågan.

© 2022 FortifiedID AB – All Rights Reserved [email protected]