Onboarding

Vad finns det för valmöjligheter och best practices när en organisation ska ansluta nya användare och tilldela behörigheter? Fortified ID erbjuder webbaserad onboarding via självservice eller delegerade administratörer. Lösningen omfattar en eller flera målgrupper beroende på behov, anställda eller externa personer som konsulter, leverantörer, kunder, medborgare och samarbetspartners.

Självregistrering

Lösningen har en hög grad av självservice för att erbjuda smidig, enkel och kostnadseffektiv onboarding. Det ska vara smidigt för både användaren och den mottagande organisationen. Självregistrering kan användas i flera olika typer av scenarier:
 • Användaren startar själv registreringen via identifiering med e-legitimation, och får därigenom en kortare registreringsprocess då många uppgifter om användaren med automatik hämtas från e-legitimationen
 • Registrering av okänd användare som får verifiera e-post och telefon innan ansökan skickas vidare till ansvarig roll för godkännande.
 • Federativ självregistrering där användaren väljer vilken organisation som de ska autentisera sig vid för att sedan påbörja ett formulär för självregistrering.

Delegerad onboarding

Från ett säkerhetsperspektiv vill organisationer minimera antalet superadministratörer som har alla eller många behörigheter. Samtidigt är idag behovet av hantering av digitala identiteter större än någonsin. Med Onboarding från Fortified ID kan utvalda personer administrera identiteter och behörigheter som hen är ansvarig för via ett webbgränssnitt. Det kan vara avdelningschefer, applikationsägare, pedagogisk personal m.m. Detta delegerade upplägg ger en effektiv administration där IT-personalen får tid över till mer produktiva arbetsuppgifter.

Teknisk specifikation

Onboarding från Fortified ID är designad med arkitektur som använder moderna sätt för att installera. Detta skapar även nya förutsättningar för övervakning och analys av hur systemet mår och hur det presterar. Då det ibland saknas en bra svensk översättning av vissa begrepp så blandar vi språken i detta avsnitt.

Autentiseringsmetoder (Integrity)

 • BankID
 • Freja eID Plus
 • Freja OrgID
 • eIDAS
 • EFOS
 • X.509 Certifikat
 • SAML Broker
 • Svenska pass
 • SITHS eID
 • SITHS
 • NetID
 • Sambi
 • Skolfederation
 • SWAMID
 • OTP
 • Telia eID
 • Passkey
 • Google
 • Azure
 • ADFS
 • Suomi.fi
 • FIN eID smart card
 • ID-porten
 • Common smart card

Funktioner

 • Självservice
 • Övervakning
 • Egen branding
 • Delegerad återställning
 • Komplexitetskontroll
 • Flera datakällor
 • Automation
 • SIEM redo

Installation

 • Docker
 • Windows
 • GCP
 • AWS
 • Linux
 • Azure

Integrationer

 • LDAP directory
 • ODBC eller JDBC
 • Web/REST
 • Microsoft Azure
 • Microsoft Entra ID
 • Google Workspace.

Kontakta oss

Vi gillar dialog och diskussion kring bästa sätt att lösa IAM-relaterade utmaningar. Kontakta oss så lyssnar vi gärna på era problemställningar och delar med oss av våra tankar kring digitala identeter.

Genom att klicka på Skicka, godkänner du att Fortified ID AB lagrar din information för att bistå med innehållet i din förfrågan.

© 2022 FortifiedID AB – All Rights Reserved [email protected]